Ukuş Bibi

UKUŞ BİBİ

 

Rumuz: Aday

Gıymetli Ukuş bibi hürmetle ellerinden öper sahan sağlıhlı ömürler dilerim. Bibi ben Ankara’da özel bir şirkette bölge müdürü olarah çalişim. İşimde çoh başarılıyım. Hangi işi yapsam başarılı olim. Bibi sende bilisinki yahında Milletvekili seçimleri olacah. Ben bu gadar başarılı iken bu başarımı memleketim için değerlendirem deyim. Aday olmah isteyen isimlere bahim benden heç bir üstün tarafları olmadıhları gibi benden çoh daha yetersizler. Bibi sen ne deyisin aday olammı ?

 

Ukuş Bibi:

Gıymetli çağam ele aday olim demekle aday olinmi. Önce alt yapısını hazırlayacahsın. Gendine taraftar toplayıp ben bu işi beceririm diyeceksin. Eğer genel merkez belirleyecekse orada adam ayarlayacahsın.  Eğer delegeler adayları belirleyecekse delegeleri gafalayacahsın. Gerekirse delegeleri tek tek gezip yedireceksin, içireceksin. Yani Türkçesi epeyim bi masraf edeceksin. Bahtınki millet sahan teveccüh gösteri ondan sona aday olacahsın. Bu işler ben aday olim demekle olmi. Yani bu işler zor işler.  Allah yardımcın ola.

 

Rumuz Teze Gül

Sevgili Ukuş bibi evvela selam eder her iki ellerinden doya doya öperim. Ukuş bibi, ben uzun yıllardır İstanbul da yaşayan bir esküketeğim. Otuz yıldır evliyim. Gocam esgidi, İstanbul da beni çoh yordu. Artuh Elazize dönmeyi düşinim. Senden bir ricam var. Heyrine orada bahan ya bir iş yada bir eş bulki ben gelem. Senden acele cevap beklim. Ellerinden öperim.
Ukuş Bibi:

Sevgili çağam bende senin yanahlarından öperim. Sen uzun yıllar İstanbulda yaşadığını yazmışsın. Gocanın  eskidiğini sölemişsin gocan eskimişte sen eskimedin mi. Bah gızım 40 dan sona azanı teneşür pekler. Hem gocan için sölim hem senin için sölim. Gızım aklını başına topla. Elazize gelmek istisen baş tacısın gel ama boşanarah gelme. Herifinle beraber gel eş bulamam ama iş için etrafımıza baharız. Başgan Süleyman bege söliyem sana pür emanet bi iş ayarlar inşallah.

 

Rumuz: Gızguruları

Sevgili Ukuş Bibi , Ben 34 yaşında evde galmış bi esketegüm. Bibi bu ElazığÂ’ın erkeklerine gıcık olim. Benim gibi yüzlerce yaşı geçmiş, evde galmış, bissürü gız gurusu evinde oturmuş gısmetini bekli. Peki Elazığlı bekar erkekler ne yapi? Gidiler Elazığ dışından gelin getiriler. Allah aşgına bu Elazığ gızları ölene gadar gısmet mi bekleyecek? Şurdan bi seslensen de boynu gırılasıcalar biraz etraflarına bahsalar. Vallaha evimizde guruyup galdıh. Gısmet mısmet hakgetire.

Ukuş Bibi:

He anam he bizim Elazığ heriflerinin gözleri kör yanıbaşındaki gül kimin gızları gömiler.Hepsi ağzı açık ayaran delisi bahiler boyalı cilalı gızlara onları beğeniler oysa gördükleri sadece vitrin bide içine girilerki neler var neler. Birezim gafalarını çaluştursalar başlarına geleni görecekler aslında.Sen üzülme çağam hani derler ya otur gızım otur bahtın açıla.zahar sizinde bi gün gısmetiz çıhar.Bitli bahlanında kör alıcısı olurmuş.Ne diyem.

Rumuz: Beçere Kamil

Merhaba Bibi, Ben 50 yaşında, akıllı, uslu bi erkegim. Garım artıh eskisi gibi bahan ilgi göstermi. Esgiden bi dediğimi iki etmidi. Kü demeden küfte, Do demeden dolma yapidi. Şimdi gafasına göre tahili. Gendi sevdiği yemekleri yapi. Ütüleri çift çizgili yapi. Sölediğim zaman diyi ki: “ begenmisen gendin yap”. Bu garıya bi haller oldu. Bibi elin öpem, noolur bahan bi akıl ver.

Ukuş Bibi:

Valla ne diyem bilmim bide nedenini senin garıya sormam lazım.Hele baham o ne deyi.Acep sen esgüsü gibi ona ilgi gösterimisin ki?Bu hala gelmesinin nedeni ni bide gendinde ara baham.Ya sende de var yada yuları eline verdin demek ki .Esgi günlerde ki gibin olsun deyisen sende esgisi gibi ol..Küfte falan yaparsa benide çağır he.

 

Rumuz: Gadersiz

Canım Ukuş Bibim, ben gara gaşlı, boylu poslu, yahışıhlı ve asgari ücretle çalışan bi gencim. Askerden geldigimden beri 7 senedir evlenmeye çalişim. anam günde sekiz- on gapıya gidi.Tanıdıh, tanımadıh herkesin gapısını çali ama bahan bi gız bulami. Bibi gız çoh ama bizi begenen yoh. Şimdiki gızlar asgari ücretle çalışanı begenmi, gadrolu işi olsun isti.Üstelik anamla oturam, kira vermeyem diyim; onu da gabul etmiler. Benim halim nolacah ? Noolur bi akıl ver.

Ukuş Bibi:

Oğul oğul heç sorma bende de aynı dert var.Bende oğlanı everem deyim ama senin değin gibi gızlar önce maaş soriler.Ne diyem onlarda haklı şu televizyonlar var ya hep onların yüzünden.Bahiler ki oraya çıhanlar bi geydiğini bidaha geymi.O bar senin bu layla benim geziler asgari ücretli goca bunu yapamaz .zengin goca aliler o zamanda herif başga garıyla ,garı başga yerlerde ne aile var ortada nede çocuh darmadağın olmuşlar.İşte sonuçlarını hepimiz görik.Allahtan ümit kesilmez çağam vardur elbet seninde gısmetin bi yerlerde.

 

Rumuz: Bubik

Gıymetli Bibi, ben 16 yaşında evde galmış bi gızım. Bibi ayağın öpem yardım et, bu yaşta evde galdım. Ne yapacam bilmim. Bizim mallede bi tene gençle bahişik. Onunla evlenmek istim. Gonuyu anama her açtığımda: “yaşın çoh küçük “ deyi. Anamın bu tavrı devam ederse gorharım ben kesin evde galacam. Bibi yohsa gaçam mı heeÂ… ne diyisin ?

Ukuş Bibi:

Bah gız beni oraya getürme ben anan gibi yapmam senin gıjiklerini yolarım.Anan doğru deyi daha senin yaşı ne başın ne hemin sen çağasın .Hele birezim ev işi neyim öğren yemek yapmayı bil gaçmayı da aklından çıhar gaçanların sonu nu görmimisin pişman oliler ama iş işden geçi geriye dönme şanslarıda yoh valla ele güne garşı malamat olursun sahan diyem.

Rumuz: Bunalmış Esketek

Çoh gıymetli Ukuş Bibim, Evvela mahsus ellerinden öperim. Bibi, ben 30 yaşında, evli bi garıyım. Elin öper benim 5 yaşında bi oğlan çağam var. Allah kimseye vermeye fercolaam. Gız anam ele bi ekis, ele bi ekis ki tam bi ateş parçası, ele avuca sığmi. Goltuhların, çekyatların tepesinden inmi. Ortalığı dizim, temizlim; arhama bi dönim bahim ki herşeyi gırmış dağıtmış.Gomşular bu çocuh için radyoaktif mi, hiperaktif mi ele bişi diyiler. Gız anam çocuğa şappalah bile kar etmi. Hele söle ben bu çağaya nedem?

Ukuş Bibi:

Gız anam bunlar zamane çağası  maşallah hepsi isot gibi.Bilmedikleri yapmadıhları yoh.

Esgiden hiper aktif çağa yohmudu?Ama bunlar bit evir.Benin torunda aynı bi erçel bi erçel heç sorma biz çağayı rehabilitasyon merkezine götürdük dediler yapacağız bişe yoh.Ele şapalah mapalhla da olmaz gendi halına bırah,sevdiği şeleri yapma o şekilde ceza ver beklim birezim uslanır.Allah acılarını vermiye ne diyem.