Gakkoların Maçı

GAKKOLARIN MAÇI

 

Möhderem Hemşeriler,

Bura Mezre Top yeri. Hindi size Bordo-Beyaz forma geymiş çağalarla, Sarı-gırmız renginde köynek geymiş çağaların,  top mu ne garnağissi dedükleri zaknabutu nasıl enseledüklerini anladacam.

Aslında baharsaz ben bele şelerden annamam ama nedesiz iş başa düşdü bi kere..

Hindi hakem dedükleri laf aramızda eynen tumanının üsdüne şalvarını çekmeye vakit bulamadan gapıya gaçmış, keşişlere benziyen bi herif firahlı firahlı düdüğünü çaldı. Çalmasınan beraber bi sürü cırcıbıldah çağanın birbirine dalması bir oldu.

Top, gumbigi çıhmış bi oğlanın ayağının önüne düşdü. Gumbigi çıhmış oğlan topu ayağınnan mozik gafalı oğlana gındırladı. Mozik gafalı topu gapdı. Bi tekme attı ardından da goşi ha babam goşi. Yahu baba, bu çağa deli mi ne? E gardaşım bi sürü zehmetnen topu gapmaya çalışisin ve gapisin. Ondan sona niye atisin? Allah akıl fikir vere.

Gafası Mollaköv gavununa benziyen bi herif topu tarlanın poçiginde yahaladı. Bastı tekmenin gözünü. Top pırçikli bıyıhlı oğlana çarpdı. Pırçikli oğlan bi telis mayıs gibi yere düştü. Oğlan aynen mevta. Heç gımılami. Öldü mü ne? Allah sahlıya bekliye. Millet bi bağıri bi çağıri. Nerdese gulağımın zarı patliyacah. Hakem beg gine firahlı firahlı düdügünü çaldı. Topu gale dedikleri yerin önündeki beyaz noktalı yere godular. Gumbikli oğlan tikili duran topa bi tekme attı. Top gale dedükleri çatmanın altından geçdi.

 

Gale dedükleri yerde de bi başga  gıyafetde bi çağa var. Eli üşümüş mü nolmuşsa eldivan geymiş. Ayağındaki tumanı da gıssa. Tir tir titiri. E gardaşım, bu ne nahna bu ne turşu. Eger ki üşisen tumanın boyunu uzat, yoh üşimisen eldivanın çıhart.

 

Bu arada aklıma gelmişken söliyem. Heç bi çağa elini topa sürmeye etibar gösdermi. Zahar topa pis bi şey sürmüşler ki, topa elini değdiren oldu mu hakem beg basi düdügü.

 

Pırçikli bıyıhlı bi oğlan da bize teraf çatmanın ardından topu geçirdi. Belece topu iki kere çatmadan geçirdiler. Hakem beg gene firahlı firahlı düdügünü çaldı. Şimdi çağalar gardaş gardaş top yerinden gidiler.

 

Hakem Beg bahtı ki topu heç bi taraf digerine vermek istemi, en iyisi ben alam gidem dedi. Hadı ben de gidim, Eyvallah