Elazığca Burçlar

Goyunun Herifi (KOÇ)
Şansız döni, işler yoluna giri… Ekonomiz birezim düzelecek…

Tosun (BOĞA)
Siz siz olun galp gırmayın… Galp gırmah golaydır ama yapmah çoh zordur…

Çütüzler (İKİZLER)
Ne gadar sevünsez azdur… Aşk da, iş de yolunda…Bayram etsez yeridir…

Çayan (YENGEÇ)
Size uzun bi yol görüni… Tatil zamanı del, ama gine siz bilirsiz…

Orman Ağası (ASLAN)
Çoh sevineceğiz bi haber alacahsız… Postacı gapızı çaldı çalacah…

Kelle (BAŞAK)
Anlaşılan siz dedigoduyu çoh sevisiz… Milleti çeküştürmekten vazgeçin…

Gantar (TERAZİ)
Size en yahın arhadaşız kelek yapi… Orda burada hakgızda ileri geri gonişi…

Ahu Bocigi (AKREP)
Nereye gitsez orayı gurutisiz… Bu sıra Elazığ maçlarına heç getmeyin…

Eğrülmüş Demir (YAY)
Elin işine garışmayacam deyisiz, gine de garişisiz… Eyliğiz kötülük

Gıdik (OĞLAK)
Dediğim dedik çaldığım düdük deyisiz… Yazuhtur babam yazuh…

Sitil (KOVA)
Yağacah yağmurlara gara dikgat edin… Fazla ortalıhlarda dolaşmayın…

Deniz Guşu (BALIK)
Efferim size, bu sıra bildigiz gibi devam edin…

 

 

 

YILDIZ FALIZ

 

Goyunun Herifi (Koç) :Ekonomik sıhıntılarız bu ay da devam edecek hatta bu sıhıntılarız siz yaşadığız sürede devam edecek. Sizde bu gafa olduhtan sonra hem siz sıhıntı çekeceksiz hemde yahınlarıza çektireceksiz.

 

Tosun (Boğa) :Yazın gelmesiyle sıhıntılarda beraber gelecek. Bu ay şansız heç eyi geçmeyecek. Güvendigiz dayılar sizi yarı yolda bırahacah. El âlemin dayılarını gördükçe onları gısganacahsız. Siz uzahtan onlara bahıp imreneneceksiz.

 

Çütüzler (İkizler) :Haziran ayı sizin önüze üç fırsatla gelecek siz bu fırsatları değerlendirirsez ileride çoh rahat edeceksiz. Eğer fırsatlardan ikisini değerlendirip birini gaçırırsaz sizin için heç eyi olmayacah. Bizden hatırlatması bu fırsatların üçünüde değerlendirmeye bahın.

 

Çayan (Yengeç) : Bu ay her zamankinden daha yoğun geçecek. Bu yoğunluh sizi yorabilir ama sonu rahatlıh olacah. Yazın gelmesiyle duygusal açıdan gabıza sığmayacahsız. Bi arhadaş toplantısında süprizle garşılaşıp çoh mutlu olacahsız.

 

Orman Ağası (Aslan) : Sen niye bele densüzlik edisin Herkes seni sevi ama sen heç kimseyi sevmisin. Birezim mantıhlı ol herkes kötü bi sen mi eyisin. Sen bugüne gadar ne yaptında garşılığını alamadın. Herkes sana yardımcı olmah isti bi sen gendine yardımcı olmisin. Akıllı ol

 

Kelle (Başak) : İnsanlarla diyaloğunu geliştirsen eyi olur. İstesen iletişim gurmahta başarılı olabilisin. Pratik zekânı birezim gullansan senin yapamıyacağın heç bir şey yoh. Yeter ki sen iste. Bu günlerde eline bol miktarda para geçecek.

 

Gantar (Terazi) : Sen ne gadar macerayı sevisin. Hayatın gerçeklerini görmek seni niye bu gadar zorli anlamim ki. Sen istesen ekmeğini daşdan çıharırsın. Sen macera peşinde goşup eline geçen fırsatları tepdiğinin farkında değilsin herhalde. Biraz akıllı ol tamammı.

 

Ağu Bociği ( Akrep) : Sen hep bardağın boş tarafını görisin. Birazda bardağın dolu tarafını gör. İnsanlara tepeden bahmahla eline bir şey geçmez. Baharın gelmesiyle birlikte canlan hareketlen. Bu ay harcamalaran dikgat et ki açıh vermeyesin. Sonra toparlayamazsın.

 

Eğrülmüş Demir (Yay) : Bu ay duygusal açıdan gendizi gergin, sitemkar, huzursuz bulabilirsiz. Duygularızın açığa çıhması heç istenmeyen gelişmelere neden olabilir. Gendizi her zamankinden farklı hissedebilirsiz. İş hayatızda da insanlarla olan diyaloglarıza dikgat etmelisiz. 

 

Gıdik (Oğlak) :Bu ay çoh hareketli olmaz, iş hayatızdaki veriminizi artıracah. Bu ay ev, aile ve özel hayatız galmayabilir. Başarılı olmah, sorumluluhların farkında olmah, insanlarla olan ilişgilerini farklı bir boyuta getirebilir. Bunu hiç dert etmeyin. Başarılı olmah sizin elizde.

 

 

Sitil (Kova) : Sizin tek yaptığız şey eski günlerde yaptıhlarızı çevrezdekilere ballandıra ballandıra anlatıp gafalarını şişirmekten başga bi şey del. Yaptıhlarız esgide galdı. Önemli olan bugün ve yarın ne yapabileceğiz. Eskiye rağbet olsaydı bitpazarına nur yağardı.

 

 

Deniz Kuşu (Balık) : Bu ay müthiş projeler geliştireceksiz. Ancah her zaman olduğu gibi bu projelerde uygulanmadan rafa galdırılacah. Hayal dünyasından birezim uzahlaşırsaz hem gendinize hem de çevrenize zarar vermemiş olursuz. Hayalle gerçeği artıh ayırt edin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILDIZ FALIZ

 

Goyunun Herifi (Koç) : Duygularız coşacah. Bu günlerde yaşamızda ve aşkta başarılı olacahsız. Sevisiz ve sevilisiz bütün guruntu ve guşgulardan gurtularah böyük bi mutluluğa gavuşacahsız.. Aşk hayatızda dikkatli olmalısız. Onun isteklerini düşünmelisiz.

Tosun (Boğa) : Çoh duygusal davranisiz. Hâlbuki çabuh ve mantıhlı gararlar vermelisiz. Bu durum iş hayatızda zorluhlarla garşılaşmaza yol açi. Biraz gendize güvenin altından galhamayacağız iş yoh. Ulaşmah istediğiz hedefe ancah bele ulaşabilirsiz. işlerizi zorlaştırmayın.

 

Çütüzler (İkizler) : İşte yeni bir atılım yapmazın en uygun zamanı. Bunu güvendiğiz bir dosduzun sayesinde gerçekleştirebilirsiz. Bu da size bol paranın gapılarını açabülür. Yalavuz anlaşmalarızı kağıt üzerinde gerçekleştirin. Yohsa zararını siz görürsüz. Ayrıca aşkda da yine fedakarlıh etmelisiz ki ilişgiz devam ede..

 

Çayan (Yengeç) : Sıhıntılı günlerdesiz. Acilen toplantı yapmaz gerekebilür. Uzun zamandır sürdürdüğüz projezin önüne engeller çıhacah. Ama moralizi bozmayın. Daha uygun bi zamanda planızı gerçekleştirme şansı doğacak inşallah. Sevdiğizden uzaktasız. Onu ihmal etmeyin. Sizden haber bekli.

 

Orman Ağası (Aslan) : Aşkta bu gadar aceleci davranmaz hata üstüne hata yapmaza neden oli. Burnuzun tikine getmek yapızda var ama zaman zaman olayları iki kere düşünmelisiz. Uyhuyu ihmal etmez sağlığızda düşüşlere neden olabilir. Düzensiz ve yetersiz uyhu yaşam enerjizi alıp götüri.

 

Kelle (Başak) : Bugünlerde sevdiğize gapris yapmayın. Zira o bundan heç hoşlanmi. Çoh dikgatli davranmaz gereki. Çevrezde inanamayacağız bazı olaylar olabilir. Bu yüzden hazırlıhlı olmahta fayda var. Garamsarlığa kapılmayın.

 

Gantar (Terazi) : Sevdiğiz insanın psikolojik sorunlarıyla ilgilenmelisiz. Bencilce tutumuzdan biran önce sıyrılın. İş hayatızı aşk hayatızla garıştırmamaya özen gösterin. Bugün yeni dostlar edinebilirsiz. Garşızdaki insanı iyice tanımadan özel hayatıza ortah etmeyin.

 

Ağu Bociği ( Akrep) : Elde edeceğiz gazançlar yüzüzü güldürse bile çoh böyük gelişmeler beklemeyin. İlerlemek ve atılım yapmah için uygun bir zaman değil. Şu sıralar yahın çevrezle ilgili ilişkileriz ağırlıh gazanacah ve sosyal hayatız bir hayli hareketlenecek

 

Eğrülmüş Demir (Yay) : Dostlarızı arayın ve onları eğlence yerlerine davet edin. İş hayatızda çoh enerjiksiz. Bu sayede isteklerizi gerçekleştirme imkanı bulacahsız. Parasal yönden de durumuz gayet iyi. Tabi ki bu imkanızı iyi yatırımlarla değerlendirebilirsez.

 

Gıdik (Oğlak) : Gatılacağız bir arhadaş toplantısında çoh eğlenecek ve uzun zamandır birlikte olmadığız arhadaşlarızla birlikte olma fırsatı yahalayacaksız. Bugünlerde yaşamıza yeni birisi girebilir. Yalavuz bu insan da sizin gibi başına buyruh bağımsızlığına düşkün.

 

Sitil (Kova) : Siz azimli gişiliğiz sayesinde zorluhların altından galkmayı her zaman başarabülürsüz. Bu yönünüz sevdiğiz insanı da çoh etkili. Onu gendize daha fazla bağlisiz. Eğer sevdiğiz biri yohsa etrafızdaki insanların da dikgatini çekeceksiz.

 

Deniz Kuşu (Balık): Bir dostuza yardımız olacah. Uzun süredir gafazı gurcalayan bir gonu sonuca ulaşacah. Maddi açıdan olduhça rahat bir döneme gireceksiz. Yalavuz daha evvelden yapmış olduğuz harcamalarız biraz sıhıntı yapacah. Aşk hayatız yolunda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILDIZ FALIZ

 

Goyunun Herifi (Koç) : Canız şu sıralar çoh sıhili. Bunun nedeni çoh vesveseli oluşuz. Moralizi yüksek tutun. Maddi durumuzu sorun etmeyin. Bi kırtik çaba ile bunun da altından galharsız. Elizin açıhlığı size zaman zaman zor anlar yaşati.

Tosun (Boğa) : Kibirlisiz. Gendizi üstün görme gibi bi huyuz var. Bu tip davranışlarla takdir edilmekten çoh, çevrezdekilerin nefretini toplisiz unutmayın. Aklız-fikriz bi garış havada birezim gendinizi toparlayın ve alçah gönüllü olmaya çalışın

Çütüzler (İkizler) : Bugün siz birezim demseksiz. Siz zaman zaman bele zamanlar geçirisiz. Düşünceleriz arapsaçına dönmüş. Önünüze gelene akıl danışmaz işizi golaylaştırmahtan çoh zorlaştıri. Üstelik bu gişiler yanlış gararlar almaza sebep olabi.

Çayan (Yengeç) : Bugünlerde bütün gıllığız üstüzde. Yoğun duygularızla başız dertte. Niye herşeyi biraz aharına bırahmisiz.? Yaşadığız anlardan keyif alın. Etrafızda zevk alacağız çohşey var. Ama siz görmisiz.

Orman Ağası (Aslan) : Bütün olumsuzluhlar üstüste geli. Sanki sizin sabrızı deniler. Umutlu olmalı ve her şeye güzel bahmalısız ki gözel göresiz. Bu günlerde maddi sıhıntıda çekisiz ama herkes de çeki. Siz Dostlarızdan uzahlaşıp yalavuz galmayı hak etmisiz.

Kelle (Başak) : Sağlığızı gafaza çoh tahdınız. Adeta hastalıh hastası olduz. Dostlarız bu durumdan çoh şikâyetçi. Sizin yanızda rahat değiller. Bu huyuzdan vazgeçin. İşlerize dört elle sarılın. Yüzdüz yüzdüz kuyruğuna geldiz. Bundan sonrası başarı.

Gantar (Terazi) : Fikirlerizi gabul ettirme gonusunda çoh inatçısız ve hedefleriz doğrultusunda ilerlemek için gararlısız. Yine de zorlu günler var gapızda, çünkü başarılı olmah için çoh çalışmaz gereki. Ümidizi gırmayın bu zor günler gıssa sürecek.

 

Ağu Bociği ( Akrep) : Çoh hareketli ve bereketli bir gündesiz. Para gonusunda da olduhça talihlisiz. Şansız olduhça açıh durumda. Bu şansızı zorlamadan dikgatli davranırsaz siz karlı çıharsız. Hayattan çoh şey bekleyip ve her zaman en iyi payı almayı başarisiz.

 

Eğrülmüş Demir (Yay) :Yoğun bir iş temposu sizi bekli. Ekip çalışmaları gündemde. Zamanızın çoğunu işize ayıracahsız. Bunun sonucunda maddi ve manevi açıdan rahatlıh gazanacaksız.

Gıdik (Oğlak) : Bu günlerde sizi yeni ve özel bir arhadaşlıh bekli. Bu arhadaşlıh önceden hiç olmadığı gadar iyi olacah. Fakat garşızdaki insanı iyice tanımadan özel hayatıza orta etmeyin. Gafazda birtahım projeler var. Bunlardan olumlu sonuçlar alabilirsiz.

Sitil (Kova) : Yeni bir iş teklifiyle garşılaşabilirsiz. Süpriz gelişmeler olabilir. Birgaç işi birarada yapmah zorunda galabilirsiz. Zaman zaman garamsarlığa gapılsaz da sizi üzen ve düşündüren olaylar iyi bir şekilde noktalanacah. Dostlarızdan yardım göreceksiz. Ailezi ihmal etmeyin.

 

Deniz Kuşu (Balık) : Bir an önce işlerizi bir düzene goymalısız. Çevrez sizden bir cevap bekli. Onlar her gonuda yardımıza hazır. Parasal gonularızın çözümü de vereceğiz gararlara bağlı. Ne yapacahsaz tek başıza yapmalısız. İş birliği olumlu sonuç getirmeyecek

 

 

 

 

 

 

 

YILDIZ FALIZ

 

Goyunun Herifi (Koç) :Sıcahlar sizi eyice bunalttı. Seçimde bitti daha ne durisiz şimdi tam tatil zamanı hem gafazı dinleyin hemde bedenizi dinlendirin.Vallah bu fırsat birdaha ele geçmez.

 

Tosun (Boğa) :Bu günlerde keyfize diyecek yoh. Desteklediğiz parti de iktidar oldu. Dikgat edinde keyfizi kimse gaçırmaya. Çünkü bir daha bu keyfi yahalamaz zor olur. Neme lazım biz hatırlatah da.

 

Çütüzler (İkizler) : Körün daşı denk gelir misali. Bu günlerde şansız mı döni ne bi daşta iki guş vurmaya başladız. Heç hesapta olmayan işler olmaya başladı. Hem işiz açıldı hemde gısmetiz. Heyirli işler.

 

Çayan (Yengeç) : Heç ele onun bunun arhasından gonuşmayın. Ne söleyeceksez gidip yüzüne garşı söleyin. İki yüzlülük size heç yakişmi. Eskisi gibi dobra dobra olun. Bu günlerde gendize zarar verisiz haberiz yoh.

 

Orman Ağası (Aslan) : Bahim yaz geleli heç bi işe el atmisiz. Orda burada dolanıp durisiz. Ağustos böcegi gibi sizde gışın aç galırsız. Ahan yaz geldigi gibi gidi. Siz gışın ne yiyeceksiz. Siz gendize acimisez çağa çoluğuza acıyın bari.

 

Kelle (Başak) : Afferim size tekeden süt çıharmasını eyi bilisiz. Hem seçimlerde milleti gandırıp istedigiz gibi oy vermelerini sağladız. Hemde çalışganlığızla herkesin gönlünü fet ettiniz. Vallaha helal olsun size.

 

Gantar (Terazi) : Her zaman olduğu gibi bu aylarda da ne yapacağızı eyi bilisiz. Sıcahlarda gendizi fazla yormayıp işizide rayına oturmasını bilisiz. Helal olsun size. Dengeleri gurmayı sizden öğrenmek lazım.

 

Ağu Bociği ( Akrep) : Bögün yine havazdasız. Ama dikgat edin havazı bozmayalar. Zaten havalarda çoh sıcah. Valla heç yohtan buharlaşır gidersiz sonra sizi kimse toplayamaz bilesiz.

 

Eğrülmüş Demir (Yay) : Birezim şansız olsa bu gadar olumsuzluh gelip sizi bulmaz. Her ne gadar şanssız olsaz bile ailenizdeki birinin şansı sayesinde yahın zamanda eyi şeler olacah. Sizde birezim güleceksiz.

 

Gıdik (Oğlak) :Gündüzleri bu sıcahta dolanıp durmayın. Güneş başıza geçer. Ahşamlara ne olmuş çıhın caddelerde iki tur atın birde dondurma alıp yeyin tüm yorgunluğuzu unutun canım.

 

Sitil (Kova) : Bu günlerde vayki dügün ve sünnet var. Sanki herkese takı takmaya mecburmuşsun gibi. Hele bi arhana dön bah size kim ne tahtı. Kim ne tahmışsa aynısını sende götür tah. Ayıp olur deme.

 

Deniz Kuşu (Balık) : Gısmetiz bu günlerde açıh görini. Neye elizi atsaz altın kesi. Bu fırsatlar bir daha ele geçmez. Siz siz olun bu fırsatları eyi değerlendirin. Ama sakın bu rüyadan uyanmayın çoh üzülürsüz.