Dualar Beddualar

Dualar

Allah elden ayağa düşürmeye.
Elin atasun, altun tutasun.
Kesene bereket.

Allah muhannete muhtaç etmeye.
El öpenin çoh ola.
Muhannete muhtaç olmayasın.

Allah sahlıya
Ellerin yeşil ola.
Uzun ömürlü olasın.

Bi yasduhda gacıyasız.
Gadan alam.
Rızgın bol ola.

Başın dişin ağrımıya.
Gadan belan bahan gele.
Sahan gelen bahan gele.

Cedden rahmet.
Hayırlı gudümlü ola.
Tutuğun altın ola.

Dırnağın daşa değmiye.
Huri, gılman yoldaşın ola.
Yüzün ağ ola.

Dolu sanduhlar öğüne oturasın.
İşin gücün, rast gele.
Yüzün güle.

Beddualar  

Adın bata.
Elin, golun çekile.
O Boyda galasın.

Ağzından burnundan gele.
Ezilesin, erpiyesin.
Ellün körü.

Baba çıha.
Farş malamat olasın.
Parça tike olasın.

Başın, bağrın yiye.
Garnagassi gızılgurt.
Rızgın kesile.

Boyun bosun devrile.
Gotdik.
Sesin Sal altından gele.

Can evin yıhıla.
Hışdige gelesin.
Tatarhamıya gelesin.

Devrün döne.
İsotlanasın.
Yüz üstü sürünesin.

Dünya ışığına hasret galasın.
Muradın gözünde gala.
Zukgumun kökü