Elazığ Mizah

ELAZİZİN KOCA GARI İLAÇLARI

 

EĞER BAŞIZ AĞRİSE
Bir avuç üzüm sirkesini geniş nefes alarah, var guvvetizle genzize çekeceksiz. Eğer başız yarım ağrise; iki tene it gavunu havanda ezip lapa yaparah ağrıyan tarafıza yapıştıracahsız.

 

EĞER GULAĞIZ AĞRİSE

Bi çay gaşuğu rakıyı, gulağızın tortiğine tökeceksiz.

 

EĞER GÖZÜZ AĞRİSE

Bi haftaluğ doğum yapmış garının, sıcağı sıcağına ağrıyan gözüze üç damla südünü sağdırup gözüzü açıp yumun ki südü içeri gide.

 

EĞER BURNUZ AĞRİSE (TATAR HAMI OLMUŞSAZ)

Meşe közüne bi top gahve şekerini atıp dumanını geniş, geniş burnuzdan nefes alacah şekilde içinize çekin.

 

EĞER SAÇIZ TÖKİLİSE, YAHUT GAFAZ DAZLAĞSA

Bi avuç eşek fışgısı, iki yumurta sarısı, yüz gram gara saggız, elli gram çirişi garuşturup gafasaza saracahsız. Heç çıhartmadan bibuçuh ay gafazda galacah. Sona sökeceksiz, ondan sonra yeni saçlar çıhar.

 

EĞER DİŞİZ AĞRİSE
Çorap cağını ataşda eyice gızdırıp ağrıyan dişizi dağlayacahsız. O dişiz bidaha heç ağrımaz.

 

EĞER GÖGSÜZ AĞRİSE

Haşıllı bi havluyu, gızgın su buharında eyice gızdurup, üstüne toz garabiber töküp sıcağı sıcağına göksüze sarın. Dilizin altınada garanfil gonciği alıp emerekten yatın. Bismillah artuğ gendizi üşütmiyene gadar bidaha da gösgüz ağrımaz.

 

EĞER SIRTIZ AĞRİSE

Zobayı eyi yahın, odayı eyice gızdurun, belden yuharı soyunup sırtızı sobaya verin. Ağrızın böyüklüğüne göre iki yada üç tene kupa, bi lohma gazete kağıdı anaza yada bacıza yahutta köroğluna, gazete kağıtlarını kupaların içine atıp yahar yahmaz alavlu alavlu ağrıyan yerize kupayı basdurun. Düşene gadar kupa orada galsın. Düşdükten sona yerine tendirdiyot sürüp üşütmemek için yün guşahdan eyicene sarın.

 

EĞER GARNIZ AĞRİSE

Bi kesme şekere, zencefil ezip bu şekeri zencefil tozuna beleyip emmeden yudun. Heç bişeyiz galmaz geçer.

 

EĞER VIRİGE DÜŞMÜŞSEZ

Bi havanın içinde limon duzunu, çig gahveden beraber dögüp sabahleyin aç garnına bi gahve gaşuğu ağzıza atın. Eğer yudamisez bu garışımı heb yapıp geçi gılliği böyüklüğünde susuz olarah yudun. Eğere içiz daş kesmezse bu kerede bu ıngıbazlığa geçürmek içün başga bi ilaç söliyem yapın

 

EĞER INGIBAZSAZ (GABIZ OLMUŞSAZ)

Guyruh yağından kıkırdağ yapıp ekmeksüz olarak bol bol yeyeceksiz.

 

EĞER BELİZ AĞRİSE

İki tutam çejli yünü yıhamadan, bi gaşuh gara biberi yünün üstüne sepip gine yün guşahnan belize sarın.

 

EĞER BÖBREGİZDE GUM VARSA SANCILANİSEZ

Gölgede gurumuş mısır püskülünü çay gaynatır gibi gaynadıp, dölbentte süzüp iki gece ayazda bekledip, sabahdan ahşama gadar su içmemek şartıynan hergün bir çay bardağı içeceksiz. Ne gadar daş ve gum varsa söker atar.

 

EĞER BASURUZ VARSA
İkiyüz elli gram gavrulmamış çedene, gine o gadar böğürtlen kökünün yumrusunu beraber bi çaydanlıhda gaynadın sona suyunu dölbentle süzdükten sona her sabah aç garnına birer bardah için. Ne ağru galur nede meme.

 

EĞER NASIRIZ VARSA
Bi üsgük tosbağa tüpürüğü, nasırızın üsdüne töküp elize bi cımbız alıp bekleyin, nasıl gaşınmaya başlayınca cımbızla zıpbiginden çekip löpbidek alın.

 

TOSBAĞA NASIL TÜPÜRÜR

Bi tene elöpeni tutup tosbağanın garşısına getirin elizde bi fincan tosbağanın ağzına tutun el öpeni görünce tosbağa gafasını çıharıp ağzı şoriklenmeye başlar. Sizde o vakit fincanızı doldurun. Sona nasırıza dökün.

 

 

EĞER BARMAĞIZA DOLAMA ÇIHMIŞSA
Bi bağ soğanı gızgın külde eyice haşlayıp, zıllıgini çıharıp, zılliginin yerine dolamalı barmağızı sohup barmağız zongluyana gadar iki üç gün elece soğanın içinde bekletin. Sonra sökün. Dolamayı ne goymuşsuz ne bulasız.

 

 

EĞER COCOZU TUTAMİSEZ

Gara sakgız, çiriş, çavdar kepeğini garışdırıp ataşda gızdırın. Eriyen bu maddeyi haşıllı Amerikan bezine bastuğ serer gibi serip poçigizin üstüne bağlayın. Bi daha cocozu gaçırmazsız. Bu ilaca aynı zamanda poçik yahısıda denir.

 

EĞER İHTİYARSAZ; ŞEREET DÖŞEĞİNDE MAHÇUPSAZ

Saf zeytinyağının içine guvvet eksüklüğüze göre on veyahut daha fazla guru inciri atın. Bi hafta gavanozun içinde zeytinyağı galmayana gadar incirler beklesin. Sona her sabah aç garnına bi inciri çeynemeden yudun. Eğerki mıh gibi olmazsaz boşunada uğraşmayın sizi teneşür pekler.

 

 

Dohtorun Asistanı Silo.