Gakkomu Gakkoşmu?

GAKKO MU GAKKOŞ MU?

 

Harput’ta gakko,

Mamuratü’l Aziz’de gakko,

Elaziz’de gakko,

Eski Elazığ’da gakko,

Son onbeş – yirmi yılda oldu gakkoş…

Harput ve yöresinde, özellikle kırsal kesimlerde yüzyıllar boyunca ev halkı tarafından  ağabeye hitap şekli gakko…

Ya da komşu çocukları için kardeşe hitap şekli gakko…

Hele bu hitabın içinde bir de delikanlılığa yeni adım olan atmış genç delikanlıma sevgi ve merhamet yüklü bir hitap şekli gakkom…

Bir büyüğün küçüğüne seslenişi, kulağa en hoş gelen hitap şekli gakkom…

Gakko demek; kardeş demek,

Gakko demek; ağabey demek,

Gakko demek; kendini bilen delikanlı demek,

Gakko demek; güven demek,

Gakko demek; saygı demek,

Gakko demek; sevgi demekti.

Gakko; manevi duyguyu ön planda tutan, efendi, mert, sözünü tutan, namuslu, kimsenin namusuna göz dikmeyen, tarih ve geleneğine bağlı Harput beyefendisi ve delikanlısı idi.

İnsanımızın birbirlerine karşı adeta bir tebessümüydü…

Sonra gakko oldu gakkoş;

Müzik etkinliklerinde,

Konserlerde,

Folklör etkinliklerinde,

Meşk alemlerinde,

Siyasi mitinglerde,

Ve nihayet maçlarda ve futbol sahalarında,

“Gakko” yu gakkoş yaptılar.

Bunun için birileri adeta birbirleriyle yarıştılar.

Harput kültürünü, Elazığ kültürünü gakkoşlaştırdılar.

Gakkoyu, sekiz köşe şapka ile yumurta topuk, sivri burun, üç-beş bağlı kundura arasına sıkıştırıp gakkoşlaştırdılar.

Gakko’yu unutturdular, gakkoşu simge yaptılar.

Gakko oldu gakkoş,

Alemlerde,

Meşklerde,

Eğlencelerde,

Sokak kabadayılarında,

Mafya özentilerinde kendini gösterdi gakkoş…

Harput’un malum kişileri için yazılan ve söylenen türkülerinde kendini gösterdi gakkoş…

Emoş,

Fidoş,

Mamoş,

Gakkoş…

Gakko oldu gakkoş uzun havalarımızdan, gazellerimizden önce okunan şiirlerde…

Serhoşlar,

Berdoşlar,

Gakkoşlar…

Gakko oldu gakkoş;

Gazete köşelerinde,

En yetkili ağızlarda,

Kendini kültür adamı sayan kültür mafyasında…

Hatta ve hatta Elazığ için patentini alalım dediler.

Gakkoş sizin olsun.

Bana geri verin gakko’yu ve gakkom’u.

 

 

Akif Eryaman

Yeni Ufuk Gazetesi’nden iktibas