Elazığ Gelenekleri

Elazığ’ın köylerinde geleneksel özellikler halen geçerliliğini korumaktadır. Köyü ilgilendiren toplu işlerde imece oldukça yaygındır. Düğün, doğum, ölüm olaylarında bütün köylü (ilçeler ve merkezde de halen devamı vardır.) elbirliği ile birbirlerine yardımcı olurlar. Herhangi bir anlaşmazlık olduğunda köyün ileri gelenleri ve yaşlıları meseleyi çözmeye çalışır. Kan davası gittikçe azalmakla birlikte (nadiren) halen varlığını göstermekte bu ise bir kaç aile dışında bulunmamaktadır.

Doğum, evlenme, kısmet açma , ölüm gibi konulara geleneksel uygulamalar halen yaygınlığını korumaktadır. Özellikle Kirvelik çokca yaygındır. Nesilden nesile devam etmektedir. Kire deyimini Elazığ’da çokca duymanız mümkündür..

Şehir merkezi köylere nazaran bazı gelenekleri es geçmektedir. Ancak ölüm, doğum ve benzeri kalıplaşmış olaylarda köy kanunları ve geleneklerinin izlerini bulmak ve yaşamak mümkün.